Zwężki Venturiego w grillach gazowych - czyszczenie i konserwacja

W grillach gazowych należy utrzymywać zwężki Venturiego w czystości. Blokady spowodowane przez pająki, owady czy pajęczyny mogą w rzadkich i sporadycznych przypadkach spowodować pojawienie się płomieni wokół panelu sterowania i palnika kuchenki bocznej. Z tego względu ważne jest aby po okresach długiego nieużywania grilla sprawdzić ten element grilla. Pomimo, możliwości odpalenia palników, pozostały gaz wypchnięty ze zwężki Venturiego może ulec zapłonowi i spowodować pojawienie się płomieni wokół regulatora gazu, pod panelem sterowania.

KONTROLA I CZYSZCZENIE ZWĘŻEK VENTURIEGO

  1. Wyłącz dopływ gazu poprzez zamknięcie zaworu butli z gazem.
  2. Kiedy grill jest zimny, zdemontuj elementy mocujące palnik. Następnie odepnij górną listwę spinającą palniki i wyciągnij palniki z piekarnika.

3. Oczyść zwężki Venturiego przy pomocy zestawu do czyszczenia palników (#64310).

4. Włóż palnik z powrotem do piekarnika, upewniając się, że zwężki Venturiego są właściwie założone na dysze i zamontowane w gnieździe palnika.

5. Zamontuj palnik za pomocą elementów mocujących. Z powrotem załóż górną listwę mocującą palniki.

W przypadku pożaru spowodowanego zatkaniem zwężek Venturiego, natychmiast zamknij zawór butli z gazem używając rękawic ochronnych. Okresowo sprawdzaj i czyść zwężki Venturiego głównych palników, palnika kuchenki bocznej i palnika rożna. Dodatkowo w przypadku gdy wystąpi jakakolwiek z poniższych sytuacji, wyczyść zwężki Venturiego:

  1. Wyczuwasz ulatniający się gaz.
  2. Grill nie osiąga właściwej temperatury.
  3. Grill nierówno grzeje.
  4. Z palników wydobywa się trzaskanie.
Przewiń do góry