Zwężki Venturiego w grillach gazowych - czyszczenie i konserwacja


W grillach gazowych należy utrzymywać zwężki Venturiego w czystości. Blokady spowodowane przez pająki, owady czy pajęczyny mogą w rzadkich i sporadycznych przypadkach spowodować nawet pojawienie się płomieni wokół panelu sterowania i palnika kuchenki bocznej. Z tego względu ważne jest, aby po okresach długiego nieużywania grilla sprawdzić ten element grilla. Pomimo możliwości odpalenia palników, pozostały gaz wypchnięty ze zwężki Venturiego może ulec zapłonowi i spowodować pojawienie się płomieni wokół regulatora gazu, pod panelem sterowania.

KONTROLA I CZYSZCZENIE ZWĘŻEK VENTURIEGO

  1. Wyłącz dopływ gazu poprzez zamknięcie zaworu butli z gazem.
  2. Kiedy grill jest zimny, zdemontuj elementy mocujące palnik. Następnie odepnij górną listwę spinającą palniki i wyciągnij palniki z piekarnika.

3. Oczyść zwężki Venturiego przy pomocy zestawu do czyszczenia palników (#64310).

4. Włóż palnik z powrotem do piekarnika, upewniając się, że zwężki Venturiego są właściwie założone na dysze i zamontowane w gnieździe palnika.
5. Zamontuj palnik za pomocą elementów mocujących. Z powrotem załóż górną listwę mocującą palniki.
W przypadku pożaru spowodowanego zatkaniem zwężek Venturiego natychmiast zamknij zawór butli z gazem, używając rękawic ochronnych. Okresowo sprawdzaj i czyść zwężki Venturiego głównych palników, palnika kuchenki bocznej i palnika rożna. Dodatkowo wyczyść je również wtedy, gdy wystąpi jakakolwiek z poniższych sytuacji:
  1. Wyczuwasz ulatniający się gaz.
  2. Grill nie osiąga właściwej temperatury.
  3. Grill nierówno grzeje.
  4. Z palników wydobywa się trzaskanie.
Przewiń do góry