Warunki Gwarancji

 

Reklamacja grilli, wędzarni oraz akcesoriów

W celu zareklamowania grilli, wędzarni oraz akcesoriów prosimy wypełnić formularz reklamacyjny. 

Wypełnij formularz reklamacyjny

 

Grille kupione poza granicami Polski 

Grille kupione poza granicami Polski należy reklamować w państwie gdzie urządzenie zostało kupione. Kliknij tutaj aby znaleść dystrybutora.

 

Warunki gwarancji:

Gwarant: Agrimpex Griluj i Gotuj s.c., ul. Zwierzyniecka 2a, 37-500 Jarosław
1. Agrimpex Griluj i Gotuj s.c. udziela gwarancji jakości produktu i zapewnia, że produkt wolny jest od wad materiałowych oraz konstrukcyjnych podczas normalnego użytkowania i konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Gwarancja nie obejmuje produktów zakupionych poza terenem Polski i jest realizowana wyłącznie na terenie Polski.
3. Okresy  gwarancji w przypadku poszczególnych modeli urządzeń wynoszą:


4. Warunkiem udzielenia gwarancji jest:
- zarejestrowanie produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu poprzez dołączony do grilla formularz lub za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej: www.broilking.pl/rejestracja,
- okazanie karty gwarancyjnej,
- okazanie dokumentu potwierdzającego zakup,
- wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego. Formularz reklamacyjny znajduje się na stronie internetowej www.broilking.pl/reklamacja. Zgłoszenie reklamacyjne można dokonać również bezpośrednio w miejscu zakupu.
5. Okres gwarancji ulega skróceniu do 1 roku w przypadku użytkowania grilla w zakresie innym niż domowy, a w szczególności
w zakresie usług gastronomicznych (np. restauracje) lub przemysłowych.
6. Terminy wskazane w pkt. 3 i 4 rozpoczynają się w dniu wydania urządzenia klientowi.
7. W przypadku uznania gwarancji produkt zostanie naprawiony. W przypadku uznania wady części wymiennej, gwarant może przesłać sprawną część do samodzielnego montażu zgodnie z instrukcją obsługi. Klient zobowiązany jest zwrócić część wadliwą, która staje się własnością gwaranta. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych kosztów samodzielnego montażu.
8. Gwarant zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia,
w szczególności użytkowaniem w sposób inny niż opisany w instrukcji obsługi, korzystaniem z urządzenia w sposób niezgodny co do jego przeznaczenia, a także w sytuacji wykonania samowolnych napraw i przeróbek urządzenia.
9. Gwarant zapewnia usunięcie wady urządzenia ujawnionej w okresie gwarancji w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia do naprawy gwarancyjnej.
10. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z przepisów z Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
11. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków lub poniesionych kosztów w związku
z awarią urządzenia.

Infolinia:
+48 16 623 61 72
Punkty
Sprzedaży
NEWSLETTER
Dołącz do naszego newslettera w celu otrzymania nowości dotyczących naszych promocji