Warunki Gwarancji

Reklamacja grilli, wędzarni oraz akcesoriów

Informacje o gwarancji
Wszystkie nasze produkty objęte są gwarancją. Jeżeli chcesz skorzystać z usługi gwarancyjnej, skontaktuj się z nami, a my przeprowadzimy się przez cały proces.  
Zachęcamy do rejestracji urządzenia Broil King, dzięki czemu Ty będziesz mógł zapomnieć o przechowywaniu dowodu zakupu, a my będziemy mogli szybciej i efektywniej udzielić Ci wsparcia. 
Aktualne informacje o zasadach dotyczących Gwarancji, w tym Procedury Gwarancyjne znajdują się poniżej. Jeżeli wraz z zakupionym urządzeniem Broil King, otrzymałeś poprzednią kartę gwarancyjną, stosujemy w stosunku do Ciebie poniższe zasady. Jeżeli chcesz, możesz jednak wybrać zasady gwarancyjne opisane w gwarancji znajdującej się wewnątrz opakowania produktu.  
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu poprzez infolinię: 16 623 61 72. 

Polityka gwarancyjna
Od 01 stycznia 2023 roku, zmieniły się warunki gwarancji. Poniżej zostały zamieszczone pełne warunki gwarancji dla produktów marki Broil King.  
Jeżeli zakupiłeś produkt po 31 grudnia 2022 roku, aktualne warunki gwarancyjne znajdują się poniżej.

W celu zareklamowania grilli, wędzarni lub akcesoriów prosimy wypełnić formularz reklamacyjny. 

Wypełnij formularz reklamacyjny

 

Dziękujemy za wybór urządzenia kanadyjskiej marki Broil King. Wierzymy w wysoką jakość produktów, które tworzymy, z tego względu oferujemy długie okresy gwarancyjne, które można uzyskać za darmo. Wystarczy tylko w kilku prostych krokach zarejestrować urządzenie na naszej stronie internetowej www.broilking.pl/rejestracja 

Agrimpex Grilluj i Gotuj Sp. K. Piotrów, ul. Zwierzyniecka 2a, 37-500 Jarosław - udziela gwarancji jakości produktu i zapewnia, że produkt wolny jest od wad materiałowych oraz konstrukcyjnych podczas normalnego użytkowania i konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi (wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy). 

Gwarancja dotyczy urządzeń Broil King zakupionych w Polsce w Autoryzowanych Punktach Dealerskich i realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej. 

Warunki gwarancji 

Rejestracja urządzenia

Warunkiem udzielenia gwarancji jest rejestracja produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu, dokonana za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej www.broilking.pl/rejestracja. Do rejestracji konieczne jest posiadanie dowodu zakupu produktu (paragon, faktura) na terenie Polski. 

Od tej chwili będziemy przechowywać Twój dowód zakupu za Ciebie w naszym systemie internetowym. 

Numer modelu grilla oraz numer seryjny urządzenia znajdują się na etykiecie, która umieszczona jest z tyłu produktu. 

Po weryfikacji poprawności wypełnienia formularza rejestracyjnego, zostanie on zaakceptowany lub odrzucony, o czym zostaniesz poinformowany wiadomością e-mail, aby wprowadzić niezbędne poprawki. Po akceptacji Twoje urządzenie objęte jest gwarancją od dnia widocznego na dowodzie zakupu, a w przypadku zgłoszenia gwarancyjnego nie potrzebujesz już żadnych dodatkowych dokumentów. 

Rejestrując produkt, zwróć uwagę, aby formularz został poprawnie wypełniony. Należy upewnić się, że numer seryjny urządzenia odpowiada numerowi wpisanemu do systemu rejestracji grilla, a zdjęcie lub skan dowodu zakupu jest czytelne. W przeciwnym wypadku akceptacja rejestracji nie nastąpi. 

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za źle wpisane dane. 

- W przypadku skorzystania „z prawa do bycia zapomnianym” wg RODO lub usunięcia rejestracji produktu następuje rezygnacja z gwarancji. 

Twoje obowiązki jako właściciela

Jako właściciel urządzenia Broil King jesteś zobowiązany do korzystania z grilla zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi, a także do dbania o regularne czyszczenie i konserwację produktu. Wskazówki na temat pierwszego odpalenia, czyszczenia i konserwacji grilla znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi oraz na oficjalnym blogu www.broilking.pl/blog 

W przypadku użytkowania grilla niezgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi, jako użytkownik produktu, przejmujesz na siebie ryzyko oraz ponosisz odpowiedzialność za wszelkie szkody, straty oraz obrażenia ciała własne lub osób trzecich, które wynikały z niewłaściwego korzystania z urządzenia. 

Termin gwarancji 

Okresy gwarancji na poszczególne elementy w przypadku danych modeli urządzeń wynoszą: 

 

Okresy gwarancyjne rozpoczynają się wraz z dniem wskazanym na dowodzie zakupu. 

Okres gwarancji ulega skróceniu do 1 roku w przypadku użytkowania grilla w zakresie innym niż domowy (konsumencki), a w szczególności w zakresie usług gastronomicznych (np. restauracje, hotele, imprezy) lub przemysłowych.

Od tej chwili będziemy przechowywać Twój dowód zakupu za Ciebie w naszym systemie internetowym.

Numer modelu grilla oraz numer seryjny urządzenia znajdują się na etykiecie, która umieszczona jest z tyłu produktu.

Po weryfikacji poprawności wypełnienia formularza rejestracyjnego, zostanie on zaakceptowany lub odrzucony o czym zostaniesz poinformowany wiadomością e-mail, aby wprowadzić niezbędne poprawki. Po akceptacji Twoje urządzenie objęte jest gwarancją od dnia widocznego na dowodzie zakupu, a w przypadku zgłoszenia gwarancyjnego nie potrzebujesz żadnych dodatkowych dokumentów.

Rejestrując produkt, zwróć uwagę, aby formularz został poprawnie wypełniony. Należy upewnić się, że numer seryjny urządzenia odpowiada numerowi wpisanemu do rejestracji gwarancyjnej, a zdjęcie lub skan dowodu zakupu jest czytelne. W przeciwnym wypadku nie nastąpi akceptacja rejestracji.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za źle wpisane dane. W przypadku skorzystania „z prawa do bycia zapomnianym” wg RODO lub usunięcia rejestracji produktu następuje rezygnacja z gwarancji.

Procedura gwarancyjna: 

W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej należy wypełnić formularz reklamacyjny, który znajduje się na stronie internetowej www.broilking.pl/reklamacja 

Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail w celu doprecyzowania szczegółów zgłoszenia reklamacyjnego, w tym miejsca dostarczenia rzeczy. 

W przypadku uznania gwarancji, Gwarant w terminie 30 dni od dnia złożenia formularza lub jeśli to konieczne od dnia dostarczenia wadliwego produktu lub zbadania produktu w miejscu ujawnienia wady, naprawi lub wymieni wadliwą część objętą gwarancją. W przypadku uznania wady części wymiennej, Gwarant może przesłać sprawną część do samodzielnego montażu zgodnie z instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje ewentualnych kosztów samodzielnego montażu. 

Wyłączenie z gwarancji i od odpowiedzialności:

Gwarant zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia, w szczególności: 

 • użytkowaniem w sposób inny niż opisany w instrukcji obsługi,
 • korzystaniem z urządzenia w sposób niezgodny co do jego przeznaczenia,
 • wykonaniem samowolnych napraw i przeróbek urządzenia,
 • wykorzystywaniem części innych niż oryginalne,
 • użytkowaniem produktu z uszkodzonymi częściami, także wtedy, gdy części te podlegają gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w postaci: 

 • korozji (tzw. „korozja powierzchniowa” lub „nalot korozyjny”) i innych uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej konserwacji, przechowywania, użytkowania i naturalnego zużycia, 
 • uszkodzeń estetycznych powstałych na skutek transportu lub przemieszczania sprzętu np. zarysowania, wgniecenia, pęknięcia, wytarcia, 
 • uszkodzeń elementów w skutek zjawisk atmosferycznych takich jak grad, huragan, gwałtowne burze, pożar, nieprawidłowe napięcie w sieci, niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych (w tym chlor z basenów oraz działanie soli w okolicach nadmorskich), a także innych będących poza kontrolą Gwaranta, 
 • przegryzionych przez zwierzęta kabli i przewodów,
 • zatkanych przez owady elementów instalacji gazowej,
 • nieprawidłowego podłączenia urządzenia bądź też montażu lub instalacji wykonanej niezgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia,
 • zmiany koloru elementów pod wpływem działania temperatury i promieniowania UV.

W przypadku złożenia reklamacji zgłaszający może być zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu lub dostarczenia rzeczy, gdy: 

 • reklamacja nie jest objęta gwarancją, 
 • zgłaszający, uprzednio wyrażając zgodę na naprawę, nie udostępni sprzętu Gwarantowi w ustalonym miejscu i terminie, 
 • okaże się, że sprzęt objęty gwarancją działa poprawnie, a zastrzeżenia Użytkownika co do prawidłowości funkcjonowania urządzenia, wynikają wyłącznie z korzystania z urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji.

Gwarancja producenta nie uwzględnia jakichkolwiek zobowiązań niewymienionych w karcie gwarancyjnej. 

Informacja o naprawach pozagwarancyjnych i sprzedaży części w Autoryzowanych Serwisach Broil King dostępna jest na stronie www.broilking.pl/serwis

Przewiń do góry