Sprawdzanie szczelności grilla gazowego

Wszystkie połączenia fabryczne zostały dokładnie sprawdzone pod względem szczelności, a palniki przetestowane pod względem właściwego płomienia. Niemniej jednak transport i przenoszenie mogą spowodować poluzowanie się osprzętu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

 • SPRAWDŹ CAŁY OSPRZĘT POD WZGLĘDEM SZCZELNOŚCI PRZED WŁĄCZENIEM GRILLA GAZOWEGO.
 • SPRAWDZAJ ZAWÓR BUTLI POD WZGLĘDEM SZCZELNOŚCI PO KAŻDEJ WYMIANIE BUTLI.
 • SPRAWDZAJ URZĄDZENIE POD WZGLĘDEM SZCZELNOŚCI PO KAŻDYM ODŁĄCZENIU I PODŁĄCZENIU BUTLI.
 • NIGDY NIE SPRAWDZAJ URZĄDZENIA POD WZGLĘDEM SZCZELNOŚCI PRZY POMOCY PALĄCEJ SIĘ ZAPAŁKI LUB OTWARTEGO OGNIA.
 • SPRAWDZAJ URZĄDZENIE POD WZGLĘDEM SZCZELNOŚCI NA WOLNYM POWIETRZU.

W celu sprawdzenia szczelności grilla:

 1. Podłącz przewód gazu i regulator do pełnej butli gazowej.
 2. Sprawdź, czy wszystkie gałki regulacyjne znajdują się w pozycji „OFF”.
 3. Przygotuj roztwór mydła i wody lub detergentu w płynie w proporcji 1:1 lub zastosuj specjalistyczne preparaty do sprawdzania szczelności.
 4. Całkowicie otwórz zawór butli z gazem.
 5. Rozprowadź roztwór mydła na wszystkich połączeniach.
 1. Jeśli grill posiada boczny palnik lub tylny palnik:
  • Dotknij końcem palca otwór bocznego palnika lub tylnego palnika.
  • Przekręć regulację palnika bocznego i tylnego na pozycję "HIGH".
  • Rozprowadź roztwór mydła na wszystkich połączeniach pomiędzy otworem a zaworem regulacyjnym.
  • Przekręć regulację palnika bocznego i tylneg na pozycję "OFF".
 2. W przypadku nieszczelności widać będzie pęcherzyki unoszące się na obszarze takiej nieszczelności.
 3. W przypadku wykrycia nieszczelności, zamknij butlę gazową zaworem odcinającym, zaciśnij złączkę i ponownie sprawdź.
 4. Jeśli nadal pojawia się nieszczelność, skontaktuj się ze sprzedawcą grilla gazowego. Nie uruchamiaj urządzenia w przypadku wykrycia nieszczelności. 
Przewiń do góry