Czy są różnice między grillami gazowymi zakupionymi w Polsce, a za granicą?

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i specyfikacji technicznej gazu są różne w zależności od państwa. Urządzenia zakupione poza granica kraju różnią się konstrukcją, między innymi średnicą dysz, reduktorem ciśnienia gazu, elementami do mocowania i połączenia butli. Korzystanie z grilla kupionego poza granicami Polski, który przystosowany jest do innego ciśnienia gazu powoduje, że gaz może nie być spalany do końca. Przez to poza ciepłem, dwutlenekiem węgla (CO2) i parą wodną (H2O) uzyskujemy również trujący tlenek węgla (CO). Ponad to zawory Linear-Flow™ mogą nie funkcjonować poprawnie. Może to ograniczać zakres temperatur lub nadmiernie zużywać podzespoły. Z tego względu grille kupione poza granicą Polski nie są objęte gwarancją. Własnoręczne przerabianie grilla, powoduje utratę gwarancji.

Kraj
Typ Gazu i Ciśnienie

Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Węgry, Islandia, Łotwa, Litwa, Malta, Holadnia, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szewcja, Turcja

B/P - 30 mbar

Belgia, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania

B 28-30 / P 37 mbar

Polska

B/P - 37 mbar

Austria, Niemcy

B/P - 50 mbar

Wróć do listy
Przewiń do góry