Pośród wielu zalet grilli gazowych Broil King, jako te jedne z najważniejszych wymienia się łatwość czyszczenia oraz szybkie rozgrzewanie się urządzenia. Być może to zaskakujące, ale obie te cechy są ze sobą powiązane. Rezultatem tych zależności jest piroliza - czyszczenie po przez wypalenie.
Oczywiście, analizę zagadnienia należy rozpocząć o wyjaśnienia pojęcia. Piroliza z greckiego oznacza Pyro - ogień oraz lysis - rozpad. Jest to proces degradacji zachodzący pod wpływem wysokiej temperatury, przeprowadzony bez użycia tlenu i innych dodawanych reagentów, czyli np. środków chemicznych. Inne nazwy tego zjawiska to sucha destylacja lub destylacja rozkładowa. Z chemicznego punktu widzenia jest to rozpad złożonych związków do prostych form.
Co ciekawe produkcja węgla drzewnego w retortach, tak jak to jest w Bieszczadach, jest właśnie procesem suchej destylacji.
W kontekście naszych grilli, piroliza - wypalenie bądź przepalenie jest procesem podczas, którego dochodzi do spalania tłuszczy oraz pozostałości jedzenia, w efekcie czego powstaje popiół. W zależności od intensywności użytkowania oraz tego co grillowaliśmy, zajmuje ona od 10 do 20 minut. Ponadto jest ona powiązana ścisle z prawidłową konserwacją aromatyzerów i rusztów.

Jak prawidłowo przeprowadzić proces pirolizy ?

  1. Pirolizę powinno przeprowadzić się po zakończonym grillowaniu, gdy urządzenie jest już rozgrzane. Przyśpieszy to cały proces oraz pozwoli zaoszczędzić na gazie. Jeżeli jednak z jakiś przyczyn nie możemy tego zrobić od razu, to warto poświęcić 10-20 minut na przygotowanie urządzenia przed kolejnym grillowaniem.

Zalecamy jednak, aby wypalić grilla od razu, a następnie zakonserwować ruszty.

2. Zamykamy pokrywę oraz ustawiamy pokrętła na największą moc w pozycji POW-R-ZONE™. Grill rozgrzeje się do temperatury 300°C- 350°C. Tłuszcz oraz pozostałości jedzenia zaczną się spalać. Wypalenie trwa około 10 - 20 minut, jego wizualnym rezulatem będzie widoczny biały dym.

3. Ustawiamy pokrętła w pozycji OFF, następnie otwieramy pokrywę i pozostawiamy na 3 minuty, aby ruszty się trochę ochłodziły. Następnie przy pomocy szczotki z włosiem ze stali szlachetnej zmiatamy zwęglone pozostałości z rusztu górnego oraz głównych rusztów.

4. Następnie wykonujemy konserwację rusztu, która polega na nałożeniu warstwy oleju roślinnego na ruszty. W tym celu należy posłużyć się rozpylaczem oleju lub pędzelkiem z silikonowym włosiem. Ważne jest aby ruszt był gorący, dzięki czemu olej wejdzie w mikropory, tworząc warstwę chroniącą przed korozją oraz zmniejszy przywieranie jedzenia.

To bardzo ważne aby ruszty konserwować po każdym grillowaniu.

5. Ostatnim etapem jest opróżnienie i wyczyszczenie rynny oraz tacki na tłuszcz. Czynność wykonujemy po każdym grillowaniu.

6. Należy przeprowadzić raz w miesiącu gruntowne czyszczenie grilla. W tym celu realizujemy punkty 2,3 i 5. Następnie za pomocą uchwytu wielofunkcyjnego wyciągamy ruszty i czyścimy aromatyzery przy pomocy szczotki z włosiem ze stali szlachetnej.

7. Kolejnym etapem jest oczyszczenie ścianek bocznych i dna piekarnika. Świetnie sprawdzi się uchwyt wielofunkcyjny lub szeroka szczotka ze włosiem ze stali szlachetnej. Zgromadzony popiół i pył odkurzamy.

8. Ostatnim etapem jest konserwacja. Wkładamy aromatyzery i pokrywamy je warstwą tłuszczu roślinnego, a następnie tą samą czynność przeprowadzamy dla rusztów. W tym celu należy posłużyć się rozpylaczem oleju lub pędzelkiem z silikonowym włosiem.

Wszystkie informacje dotyczące konserwacji grilla znajdują się w tym artykule.

Konstrukcja grilli gazowych Broil King umożliwia szybkie i łatwe czyszczenie jego wewnętrznych elementów po przez wypalenie. Zdecydowanie nie zalecamy mycia takich elementów jak aromatyzery i ruszty w zmywarkach lub przy użyciu wody z detergentami, ponieważ mogą zawierać sól lub kwasy, które powodują korozję. Należy pamiętać o tym, że przeprowadzenie procesu wypalenia po każdym użyciu grilla, a następnie konserwacja rusztów oraz aromatyzerów, wpływa na ich żywotność oraz jakość serwowanych potraw. Co więcej jest to świetny pretekst aby wypić jeszcze jedno piwo, podczas gdy nasz grill się czyści :)

Narzędzia do czyszczenia i konserwacji

Przewiń do góry