Rozwiązywanie najczęstszych problemów z grillem gazowym

USTERKA

MOŻLIWA PRZYCZYNA

NAPRAWA

ZAPACH GAZU

NATYCHMIAST ZAMKNIJ DOPŁYW GAZU.

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA DO MOMENTU USUNIĘCIA WYCIEKU.

Wyciek przy zaworze butli, reduktorze lub w innym miejscu.

 1. Słabo dokręcony reduktor.
 2. Wyciek z węża z gazem, reduktora lub regulatora.
 1. Dokręć reduktor i przeprowadź test szczelności zgodnie z instrukcją sprawdzania szczelności tutaj.
 2. Skontaktuj się z serwisem.

Ogień pod panelem sterowania.

 1. Zablokowane zwężki Venturiego.
 1. Podążaj za instrukcją czyszczenia zwężek Venturiego na str. 4 instrukcji obsługi dołączonej do grilla.

Migotanie płomienia palnika bądź niska temperatura przy pokrętłach ustawionych na MAX.

 1. Uruchomione zostało zabezpieczenie w reduktorze przed gwałtownym wypływem gazu pomiędzy butlą i grillem EFV.
 1. Zakręcić zawór butli, a następnie ustaw wszystkie palniki w pozycji OFF. Odłącz reduktor od butli. Poczekaj dwie minuty. Ponownie podłącz reduktor do butli. Otwórz powoli zawór butli. Zaczekaj minutę. Odpal grilla zgodnie z instrukcją odpalania na str. 10 instrukcji obsługi dołączonej do grilla.

Palnik nie zapala się.

 1. Pusta butla, nie podłączone źródło gazu.
 2. Problem z zapalarką.
 3. Uruchomione zostało zabezpieczenie przed gwałtownym wypływem gazu pomiędzy butlą i grillem EFV.
 4. Regulator nie jest w pełni połączony do zaworu butli.
 5. Wyciek w układzie powodujący uruchomienie zabezpieczenia przed gwałtownym wypływem gazu pomiędzy butlą i grillem.
 6. Zwężki venturiego zablokowane lub nie pokrywają się z dyszą regulatora.
 7. Dysze zablokowane.
 8. Skręcony wąż gazowy
 1. Sprawdź czy reduktor jest podłączony. Wymień butlę na nową. Sprawdź pozycję zaworu butli.
 2. Spróbuj odpalić palnik ręcznie za pomocą zapałki. Zobacz odpalanie str.10 instrukcji obsługi dołączonej do grilla. Jeśli palnik odpali się, oznacza to problem z zapalarką. Zobacz “Zapalarka nie działa” 
 3. Postepuj zgodnie z opisem umieszczonym powyżej.
 4. Dokręć pokrętło regulatora.
 5. Testowanie wycieków w połączeniach aby ustalić miejsce wycieków. Dokręć połączenia i zrób test.
 6. Usuń palnik, wyczyść zwężki Venturiego dopasuj względem dysz regulatora. 
 7. Wmontuj palnik, wyczyśc dysze używając szpilki bądź ostrego drutu, nie wierć.
 8. Wyprostuj wąż. Utrzymuj wąż z dala od obudowy.

Zapalarka nie działa.

 1. Rozładowana bateria zapalarki.
 2. Niepodłączony przewód zapalarki.
 3. Iskrownik źle ustawiony na palniku.
 4. Nieprawidłowe działanie iskrownika.
 1. Wymień baterię AA lub AAA w zależności od modelu grilla.
 2. Upewnij się, że wszystkie przewody iskrownika palników głównych, palnika kuchenki bocznej i rożna są wpięte do gniazda zapalarki.
 3. Ustaw odległość iskrownika na 5mm i usuń otaczające go zanieczyszczenia.
 4. Odpal palnik za pomocą zapałki, str. 10 instrukcji obsługi dołączonej do grilla i skontaktuj się z serwisem.

Słabnąca wydajność, “strzelający dźwięk”.

 1. Zbyt niski poziom gazu w butli. 
 2. Zablokowane złączki Venturiego.
 1. Wymień butlę z gazem.
 2. Wymontuj palnik, wyczyść złączki Venturiego

Fragmenty rusztu ze znacząco wyższą temperatura.

 1. Zablokowane złączki Venturiego.
 2. Gromadzenie się zanieczyszczeń na aromatyzerach Flav-R-W ave™.
 3. Uszkodzony palnik.
 1. Wymontuj palnik, wyczyść złączki Venturiego
 2. Wyczyść aromatyzery Flav-R-Wave™.
 3. Wymień palnik

Buchające płomienie.

 1. Nadmierne gromadzenie się tłuszczu na aromatyzerach Flave-R-Wave™ i deflektorach oraz na dnie piekarnika lub w rynnie na tłusz.
 2. Przytkane otwory na palniku.
 1. Wyczyść grilla zgodnie z instrukcją.
 2. Przekręć pokrętła na panelu sterowania na niższe ustawienie.
Żółty lub pomarańczowy płomień palnika.
 1. Mały, żółty lub pomarańczowy płomień jest normalny, nadmierny może być spowodowany blokadą dysz palnika.
 2. Dysze palnika zablokowane.
 1. Wymontuj palnik, wyczyść złączki Venturiego.
 2. Wyczyść palnik przy użyciu narzędzi do czyszczenia palników #64310.

Pokrywa w środku wydaje się łuszczyć.

 1. Jest to osad tłuszczu. Wewnętrzna strona pokrywy nie jest pokryta farbą.
 1. Wyczyść za pomocą szczotki z włosiem ze stali szlachetnej lub drewnianego skrobaka.

Ruszty rdzewieją.

 1. Brak konserwacji.
 1. Zobacz instrukcję konserwacji.

Panel sterowania bądź oświetlenie w piekarniku nie działa.

 1. Brak podłączenia do prądu.
 2. Uszkodzony transformator.
 3. Przerwane lub skorodowane przewody.
 4. Spalona żarówka.
 1. Podłącz przewód zasilający do gniazdka z uziemieniem. Podłącz do działającego gniazdka elektrycznego.
 2. Sprawdź wyjście transformatora 12V. Wymień w razie potrzeby.
 3. Oczyść połączenia i upewnij się, że wszystkie złącza są mocno połączone.
 4. Wymień żarówki, str. 8 instrukcji obsługi grilla.

W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem telefonu +48 16 623 61 73 lub mailowo pisząc na adres pytania@broilking.pl.